Ngày xưa ơi…….GUITAR PASSION – guitar.edu.vn – 0988.888.164

………..Em…………….…………….Am.……D……G

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre