• Guitar Passion - Thăng hoa đam mê

Đôi nét về phương pháp giảng dạy tại trung tâm