Từ thứ 6 ngày 30-9-2016, clb tổ chức một chuyến đi dã ngoại tại Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La.

Vì vậy chúng ta sẽ nghỉ các buổi học từ chiều thứ 6 ngày 30-9-2016 cho đến hết chủ nhật 2-10-2016.

Các buồi học của các bạn sẽ được chuyển lịch học bù sang buổi khác.

Chúc mọi người cuối tuần vui vè.

Chủ nhiệm Guitar Passion

Nguyễn Việt Anh.